lefkelis pet squad Preloader

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.petsquad.gr ανήκει νομίμως στην εταιρεία «ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», με διακριτικό τίτλο «The Pet’s Squad» (εφεξής «Pet Squad» ή η «Εταιρεία»).

Δραστηριότητα της Εταιρείας: PET SHOP – GROOMING

ΑΦΜ: 801457386, Δ.Ο.Υ.: ΒΟΛΟΥ, Έδρα: Πολυμέρη 129, Βόλος 382 22, ΓΕΜΗ: 157277544000

E-mail επικοινωνίας: info@petsquad.grΕξυπηρέτηση Πελατών: 2421106786

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petsquad.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ως άνω αποδοχή αφορά όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, δηλαδή α) τους απλούς χρήστες οι οποίοι έχουν δυνατότητα απλής ανάγνωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, β) τους χρήστες που δημιουργούν λογαριασμό για να εκτελούν παραγγελίες μέσω του eshop καθώς και γ) τους εγγεγραμμένους χρήστες στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Loyalty (το «Πρόγραμμα») οι οποίοι δημιουργούν λογαριασμό στην ιστοσελίδα προκειμένου να εκμεταλλεύονται ορισμένα προνόμια μέσω της συλλογής πόντων από τις αγορές τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).

Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας υπεύθυνος είστε εσείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Εάν ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά την είσοδό τους στην Ιστοσελίδα ή καταχωρήσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό της ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες που δήλωσαν ψευδή ημερομηνία γέννησης και οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί Εταιρεία από την ψευδή τους δήλωση.

Όπου η Ιστοσελίδα εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα τυχόν αναστέλλεται για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα:

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

2. Παραγγελίες μέσω της Ιστοσελίδας

Κάθε παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας θα θεωρείται ως συναφθείσα σύμβαση μόνο μετά από την αποστολή από μέρους της Εταιρείας σχετικού email που επιβεβαιώνει την έναρξη της διαδικασίας επεξεργασίας της παραγγελίας του πελάτη. Η σύμβαση δεν θεωρείται συναφθείσα πριν τον έλεγχο από την Εταιρεία της διαθεσιμότητάς των προϊόντων και των τιμών τους και την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος που επιβεβαιώνει την έναρξη της διαδικασίας της επεξεργασίας.

 

3. Διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

4. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακυρώσεις παραγγελιών δεν μπορούν να γίνουν μετά από την αποστολή της σχετικής επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας. Για ακυρώσεις παραγγελιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2421106786 ή στο returns@petsquad.gr αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας.

 

5. Επιστροφές Προϊόντων – Υπαναχώρηση

 

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές από την Εταιρεία ανεξαρτήτως του λόγου επιστροφής. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στη κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε και να συνοδεύεται από το παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο). Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής της παραγγελίας. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραλαβής της επιστρεφόμενης παραγγελίας από την Εταιρεία.

Αν η επιστροφή προϊόντων της παραγγελίας οφείλεται σε ελάττωμα των προϊόντων είτε σε εκ παραδρομής αποστολή διαφορετικών προϊόντων από εκείνων της παραγγελίας, η Εταιρεία αναλαμβάνει την επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, ενώ επιβαρύνεται και με το κόστος επιστροφής. Σε διαφορετική περίπτωση, το κόστος επιστροφής διαμορφώνεται ως εξής:

 

Κιλά  

Κόστος μεταφορικών   

Έως 10Kg

3.5€

Άνω των 10kg

4.9€  

Για επιστροφές προϊόντων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2421106786 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-18:00 & Σάββατο 9:00-15:00) ή στο returns@petsquad.gr αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας, ώστε να δρομολογήσουμε την επιστροφή του δέματος από την εταιρεία courier. Σε περίπτωση παραλαβής της παραγγελίας μέσω της υπηρεσίας BOX NOW, η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ. Το κόστος της επιστροφής σε αυτή τη περίπτωση είναι 2.90€ και επιβαρύνει τον πελάτη.

 

Ο πελάτης που πραγματοποιεί εξ αποστάσεως αγορά (online) έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος που αγόρασε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που το παρέλαβε. Το προϊόν πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης υπαναχώρησης. Το προϊόν πρέπει να παραληφθεί απολύτως άρτιο και στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε από τον πελάτη, μη χρησιμοποιημένο, μη ανοιγμένο, χωρίς φθορές στο προϊόν ή την συσκευασία, συνοδευόμενο από όλα τα παρελκόμενα και συσκευαστικά του. Η επιστροφή, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο). Δεν γίνεται δεκτή επιστροφή στην οποία το προϊόν έχει εμφανή σημάδια χρήσης ή κακομεταχείρισης. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Στην περίπτωση που το προϊόν απεστάλη σε αυτόν χωρίς επιβάρυνση μεταφορικών, τότε επιβαρύνεται και με τα έξοδα της αρχικής αποστολής του σε αυτόν. Ο πελάτης φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας του προϊόντος προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2421106786 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-18:00 & Σάββατο 9:00-15:00) ή στο info@petsquad.gr.  

 

Επιστροφές προϊόντων λόγω υπαναχώρησης δεν γίνονται δεκτές σε περίπτωση, μεταξύ άλλων, που αφορά προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή (custom) ή είναι σαφώς προσωποποιημένα.

 

6. Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και (το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download)  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο.

 

Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει SSL πρωτόκολλο, με μέγεθος κλειδιού 2048bit.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες ‘Ορους Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου,Πολιτική Cookies.

 

8. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτής πρέπει να γίνεται για προσωπική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτής ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. 

9. Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τη χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

   Κάλεσέ μας    Αναζήτηση    Προσφορές    Login